کتاب هفت تیر سخنرانی احمد ابوقداره

ممنونم که کتاب هفت تیر سخنرانی را تهیه کردید…

لطفا برای دریافت هدایای کتاب طبق توضیح زیر اقدام کنید:

  1. نام و نام خانوادگی
  2. عبارت «هدایای کتاب هفت تیر سخنرانی»

را به شماره واتساپ 09160153100 ارسال کنید و هدایا را دریافت کنید.
(روی علامت واتساپ گوشه صفحه بزنید و پیام را وارد کنید. مستقیم به واتساپ پشتیبانی هدایت میشوید)

به عنوان مثال:

  1. رضا احمد زاده
  2. هدایای کتاب هفت تیر سخنرانی